Donderdag 3 Juli jl. is onze bibliotheek geopend in het bijzijn van enkele medewerkers van " Bibliotheel Helmond". De directeur van " Bibliotheek Helmiond" hield vooraf een verhaal waarom lezen zo belangrijk is en dat men hier niet vroeg genoeg mee kan beginnen.

Door het doorknippen van het lint werd onze "Bieb" officieel geopend.

 

 

 

 

Daarna werd er natuurlijk een spannend verhaal voorgelezen aan de kinderen.

 

De basis voor lezen en leesplezier wordt al gelegd in de eerste levensjaren. Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, blijken gemotiveerd om te leren lezen. Ze blijken ook taalvaardiger te zijn, teksten beter te begrijpen en meer succes te hebben op school dan kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen.

 

De aandacht voor boeken, lezen en voorlezen in de kinderopavng is dan ook van grote betekenis. Onze pedagogische medewerkers zijn dan ook bij ons de intermediairs als het gaat om leesbevordering.