Protocol Corona per 1 Juli 2020        
  Kinderdagverblijf Villa Vrolijk                     

 

Dit protocol is een locatie specifieke uitwerking die gebaseerd is op de algemene maatregelingen voor de gehele kinderopvangsector. 

 

Deze maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat iedereen gezond  blijft en we gaan dan ook uit van ieders medewerking.

 

We maken hierin onderscheid tussen de dagopvang en BSO.

 

Dagopvang

 

Halen/brengen van kinderen

 • Vanaf 13-07 mogen ouders weer op eigen gelegenheid naar binnen. Wij verzoeken de ouders om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om 1,5 meter afstand te bewaren. Overdrachten etc. blijven via de mail/app gaan zodat ouders z.s.m. het pand weer verlaten. Ouders mogen dus dan nog steeds niet op de groep. Wij verzoeken ouders nog steeds om ‘alleen’ te komen (1 ouder/verzorger per gezin). Voordat ouders het kinderdagverblijf betreden, moeten zij gebruik maken van de desinfecterende gel die bij de voordeur staat opgesteld. Wij zien dat het steeds minder nodig is om de voordeur te ‘bewaken’ en willen hierom deze versoepeling inzetten. Na de zomervakantie zal bekeken worden of deze nieuwe manier aangehouden kan worden, of dat we hierin opnieuw zullen moeten sturen. Deze beslissing zal mede afhankelijk zijn van de verantwoordelijkheden die ouders zelf nemen wat betreft het afstand houden. De ophaaltijd blijft vervroegd naar 16.00 uur.


Tot die tijd mogen 5 ouders/verzorgers per keer naar binnen. 1 ouder/verzorger per gezin. Deze ouder moet vrij zijn van onderstaande klachten.

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Koorts boven de 38 graden Celsius.

 

 • De hoofdingang is de enige ingang. Tot 10-07 zullen er medewerkers aan de deur staan die aan zullen geven wie er naar binnen mag. Dit zal op volgorde van aankomst zijn. Wij verwachten dat dit soms voor een wachttijd gaat zorgen. Wij proberen deze zo kort mogelijk te houden (zie andere maatregelen). Houd er dus rekening mee dat u op tijd van huis vertrekt. Houdt tijdens het wachten 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Direct bij binnenkomst wast u de handen van uzelf met desinfectiegel!
 • U loopt zo snel mogelijk naar de groep van uw kind. Klop aan de deur en neem afstand en wacht tot de deur voor u geopend wordt. De verschillende leeftijdsgroepen worden als volgt overgedragen.
  • Peuters worden over het schotje gezet
  • 3+ kinderen lopen zelf naar binnen
  • Baby’s worden in een wipper/stoel in de deuropening of in de maxi cosi in de deuropening gezet. Zij zullen meteen door een pedagogisch medewerker worden opgepakt zodra u wegloopt.

Daarna vertrekt u meteen. Het zwaaien bij het raam zal in deze periode niet mogelijk zijn.

De kinderen wassen meteen de handen. De handen van de baby’s worden met een lotiondoekje afgepoetst.

 • Alleen noodzakelijke dingen zullen mondeling overgedragen worden. Eventuele andere bijzonderheden kunnen via de mail gestuurd worden op het onderstaande mailadres.

Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. . Natuurlijk kunt u ook altijd even bellen om te vragen hoe het gaat.

 • Belangrijke informatie zoals slaaptijden, voedingstijden en eventuele andere bijzonderheden worden aan u verstuurd via de app vóór 16:30 uur. Dit doen we voor de ouders van de baby, peuter- en 3+ groepen. Op deze manier kunnen we de overdracht kort houden. Wij verzoeken u niet terug te reageren via de app. Als er belangrijke dingen zijn deze graag melden  via de mail Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.    
 • Als er belangrijke dingen aan u overgedragen moeten worden zal dit telefonisch met u voor 16.30 uur gebeuren op de bij ons bekende telefoonnummers. Zorg dat wijzigingen hierin doorgegeven zijn aan de groep.
 • Houd uw kinderen bij u en laat ze niet door de gangen rennen.
 • Ouders mogen dus niet op de groep komen.
 • Vanaf 01-07 mogen kinderen weer op andere groepen worden opgevangen d.m.v. ruilingen/extra dagen en kunnen ook groepen weer worden samengevoegd. Wel zal er altijd een leidster aanwezig zijn van de eigen groep wanneer groepen zijn samengevoegd.
 • Vanaf 01-07 mogen de dagopvanggroepen weer buiten gaan wandelen met de kinderen. De leidsters blijven wel op 1,5 meter afstand van elkaar.

 

 

BSO

 

Halen/brengen van kinderen

 • Kinderen vanaf 6 jaar mogen zelf naar hun eigen groep. Vanaf 13-07 haalt u uw eigen kinderen op de groep op. Er staat vanaf dat moment niemand meer bij de deur om uw kinderen ‘op te roepen’. 
 • De kinderen worden door 1 ouder/verzorger per gezin weggebracht.
 • Er mogen 5 ouders/verzorgers per keer naar binnen. 1 ouder/verzorger per gezin. Deze ouder moet vrij zijn van onderstaande klachten.
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • Koorts boven de 38 graden Celsius.
 • De hoofdingang is de enige ingang. Tot 10-07 zullen er medewerkers aan de deur staan die aan zullen geven wie er naar binnen mag. Dit zal op volgorde van aankomst zijn. Wij verwachten dat dit soms voor een wachttijd gaat zorgen. Wij proberen deze zo kort mogelijk te houden (zie andere maatregelen). Houd er dus rekening mee dat u op tijd van huis vertrekt. Houdt tijdens het wachten 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Direct bij binnenkomst wast u de handen van uzelf met desinfectiegel.
 • U loopt zo snel mogelijk naar de groep van uw kind. Klop aan de deur en neem afstand en wacht tot de deur voor u geopend wordt. Vervolgens loopt uw kind naar binnen.
 • Alleen noodzakelijke dingen zullen mondeling overgedragen worden. Eventuele andere bijzonderheden kunnen via de mail gestuurd worden op het onderstaande mailadres.

Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. . Natuurlijk kan u ook altijd even bellen om te vragen hoe het gaat.

 • Als er belangrijke dingen aan u overgedragen moeten worden zal dit telefonisch met u voor 16.30 uur gebeuren op de bij ons bekende telefoonnummers. Zorg dat wijzigingen hierin doorgegeven zijn aan de groep.
 • Houd uw kinderen bij u en laat ze niet door de gangen rennen.
 • Vanaf 13-07 zullen alle kinderen weer zelf op de groepen moeten worden opgehaald. Er staat vanaf dat moment niemand meer bij de voordeur om de kinderen naar voren te bellen.
 • Ouders mogen niet op de groep komen.
 • De kinderen die voor de voorschoolse opvang komen moeten om 8.00 uur binnen zijn omdat de kinderen op afwijkende tijden gebracht moeten worden volgens de eisen van de verschillende scholen. De kinderen die na 8.00 uur gebracht worden zal u zelf naar school moeten brengen.

 

Algemene regels:

 • Vanaf 01-07 mogen kinderen weer op andere groepen worden opgevangen d.m.v. ruilingen/extra dagen en kunnen ook groepen weer worden samengevoegd. Deze moeten aangevraagd worden door ouders via de mail. Wel zal er altijd een leidster aanwezig zijn van de eigen groep wanneer groepen zijn samengevoegd.
 • Voor de afgelopen periode dat uw kind niet geweest is, kunt u geen ruilingen inzetten, aangezien de kosten geheel vergoed worden door de overheid.
 • Kinderen die overgaan tijdens de Corona periode, gaan naar de groep zoals op het contract staat. Indien er nog behoefte is aan het nemen van afscheid van de oude groep zal dit op een later tijdstip (als de crisis voor bij is) kunnen plaatsvinden.
 • De verjaardagen van kinderen worden zonder ouders gevierd. Traktaties mogen weer vanuit thuis worden meegenomen per 01-07. Van belang is dat het voorverpakte traktaties zijn en niet enkel door de ouder zijn verpakt. Wanneer de traktatie niet is voorverpakt, wordt deze niet aangenomen door de leidster.
 • Gesprekken met ouders (intake, 10 min gesprekken, VVE gesprekken etc.) zullen telefonisch plaatsvinden. Evt. te ondertekenen papieren zullen per post voorzien van een antwoordenvelop aan de ouders opgestuurd worden. Vanaf 24-08 mogen de gesprekken met ouders weer op locatie plaatsvinden. Echter mag er maar één ouder het gesprek bijwonen.
 • Kinderen onder de 4 jaar hoeven geen afstand te houden van een pedagogisch medewerker. De kinderen ouder dan 4 jaar zullen 1,5 meter afstand moeten houden van de pedagogisch medewerker.
 • De kinderen hoeven onderling geen afstand van elkaar te bewaren.
 • Blijf niet langer op het terrein van Villa Vrolijk dan strikt noodzakelijk.
 • De tussendeuren blijven open zodat we zo min mogelijk “hotspots” aan hoeven te raken. Tevens kunnen de kinderen vanaf 6 jaar dan zelfstandig naar de groep lopen.
 • Ouders mogen geen gebruik maken van het toilet.
 • Kinderen die ziek worden gedurende de opvangdag dienen binnen het uur opgehaald te worden. Wij verwachten van ouders dat ze bereikbaar zijn op de bij ons bekende telefoonnummers.
 • De kinderen kunnen vanaf 16.00 uur gehaald worden. Hierdoor worden de ophaaltijden verruimd en verspreiden we de drukte rondom het ophalen van de kinderen.

Regels BSO:

 • Het ophalen van de kinderen vanuit school zal op de gebruikelijke manier plaatsvinden.
 • Vanaf 01-07 mogen alle kinderen van de BSO groepen weer gelijktijdig buiten spelen. Leidsters blijven wel op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kinderen vanaf 6 jaar mogen zelf naar hun eigen groep. Vanaf 13-07 haalt u uw eigen kinderen op de groep op. Er staat vanaf dat moment niemand meer bij de deur om uw kinderen ‘op te roepen’. 

Regels Personeel:

 • Al het personeel komt via de wasruimte binnen. Ook de medewerkers met kinderen. Hans maakt ruimte vrij zodat de personeelsleden die met de fiets komen hun fiets kunnen stallen.

De deur wordt na binnenkomst afgesloten. Zodoende wordt het contact met ouders zoveel mogelijk vermeden.

 • Direct na binnenkomst worden de handen gewassen.
 • Vanaf 01-07 mogen kinderen weer op andere groepen worden opgevangen d.m.v. ruilingen/extra dagen (ouders moeten dit via de mail aanvragen) en kunnen ook groepen weer worden samengevoegd. Wel zal er altijd een leidster aanwezig zijn van de eigen groep wanneer groepen zijn samengevoegd.
 • Vanaf 01-07 mogen groepen weer buiten gaan wandelen. Leidsters blijven hierbij op 1,5 m afstand van elkaar.
 • Er wordt niet rondgelopen op het dagverblijf. J. zorgt voor de benodigde voorraad. Zij zal dit naast de deur zetten en aankloppen om te laten weten dat het er staat. Ook zal J. een koffieronde in de ochtend verzorgen.
 • Als je iets nodig hebt moet je J. bellen. Zij zal hiervoor zorgen.
 • De was om 10.30 uur en 12.00 uur buiten zetten zodat J. dit op kan halen. Bovenop je wasbakje een briefje wat je nodig hebt aan was. De aantallen van de witte was gaat via het boodschappenbriefje.
 • Bij het openen van de groep pakken de pedagogisch medewerkers fruit en evt. koffie en vertrekken dan naar hun eigen groep. Zij blijven niet langer in de kantine dan strikt noodzakelijk.
 • Gesprekken met ouders (intake, 10 min gesprekken, VVE gesprekken etc.) zullen telefonisch plaatsvinden. Evt. te ondertekenen papieren zullen per post voorzien van een antwoordenvelop aan de ouders opgestuurd worden. Vanaf 24-08 mogen de gesprekken met ouders weer op locatie plaatsvinden. Echter mag er maar één ouder het gesprek bijwonen.
 • Aan het einde van de werkdag wordt het rooster evt. aangepast. Nadat je dat gedaan hebt, haal je je kind op. Daarna gaat men zo snel mogelijk naar huis via de achteruitgang.
 • Blijf niet langer op het terrein van Villa Vrolijk dan strikt noodzakelijk.
 • De tussendeuren blijven open zodat we zo min mogelijk “hotspots” aan hoeven te raken. Tevens kunnen de kinderen vanaf 6 jaar dan zelfstandig naar de groep lopen.
 • De kinderen onder de 4 jaar hoeven geen afstand te houden van een pedagogisch medewerker. De kinderen ouder dan 4 jaar zullen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand moeten houden van de pedagogisch medewerker.
 • De kinderen hoeven onderling geen afstand van elkaar te bewaren.
 • De aantallen via de BKR zullen aangehouden worden.
 • Er hangen pictogrammen op de toiletten van de BSO waarop te zien is hoe de kinderen hun handen dienen te wassen. De pedagogisch medewerkers leggen de kinderen uit waarom deze regels er zijn. Check voor aanvang van je dienst of er voldoende papieren doekjes aanwezig zijn op het toilet.
 • Personeelsleden houden zoveel mogelijk 1,5 m afstand van elkaar.
 • De kinderen van personeelsleden vallen niet onder de 5 ouders die tegelijk binnen mogen zijn. Wel geldt voor hen dat ze op 1,5 meter afstand van andere ouders moeten blijven en dus moet wachten tot de andere ouders weg zijn.  Zorg dus dat je op tijd op de Villa bent.
 • Voor het afsluiten gelden dezelfde regels als anders. Het pand wordt grondig gereinigd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat iemand eerder kan gaan aangezien er extra schoongemaakt dient te worden. Als je toch eerder klaar bent blijf je op je groep taken uitvoeren zoals registreren enz.
 • De verjaardagen van kinderen worden zonder ouders gevierd. Traktaties mogen weer vanuit thuis worden meegenomen per 01-07. Van belang is dat het voorverpakte traktaties zijn en niet enkel door de ouder zijn verpakt. Wanneer de traktatie niet is voorverpakt (door fabrikant), wordt deze niet aangenomen door de leidster en zal de ouder de traktatie weer mee naar huis moeten nemen.
 • De verjaardag stoel wordt na elke verjaardag gereinigd. 
 • Alleen verpakte traktaties meenemen voor personeel onderling (bijv. chips)
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de centrale ruimtes zoals bibliotheek.
 • De gymzaal mag wel gebruikt worden door de BSO.
 • De afgelopen weken halen we niet in, maar we observeren wel wat we zien en zetten dat in KIJK. Zorg dat het allemaal haalbaar blijft en dat je niet alles op 1 dag probeert te doen. De kinderen zullen ons vooral in het begin extra hard nodig hebben en dat heeft onze prioriteit.
 • De kinderen mogen niet bij de dieren in het verblijf.
 • De pauzes zullen verdeeld worden over twee ruimtes.
  • De Rupsjes, Hommeltjes, Sprinkhanen en Eekhoorntjes houden pauze in de kantine.
  • De Lieveheersbeestjes, Vlindertjes, Kikkertjes, Muisjes en Uiltjes houden op maandag, dinsdag en donderdag pauze bij de Mollen en op woensdag en vrijdag bij de Hazen. Zij mogen dan ook gebruik maken van de picknicktafel buiten die bij de betreffende groep hoort.
  • J. zorgt voor thee, koffie en cup a soup voor de pauze bij de Hazen of Mollen.
  • Degene die als laatste pauzeert is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de spullen die zijn klaargezet door J. naar de kantine. Laat de groep netjes achter zodat de BSO groepen er geen hinder aan ondervinden.
 • Iedereen heeft een stroomschema gekregen waarin staat wanneer een kind geweerd moet worden en wanneer niet. Volg dit schema. Wij verwachten dat iedereen dit schema op zijn of haar groep bewaard.
 • Bij twijfel of vragen wordt er contact opgenomen met Hans, Ingrid of een van de teamleidsters.

 

 

Hygiëne:

 • Het cleanteam poetst dagelijks de personeelstoiletten, koffieautomaat en het kastje van de voordeur, de buitendeur van het washok + tussendeur washok
 • Iedere groep neemt ook de reiniging van de “hotspots” (deurklinken, lichtknoppen) in de hal voor hun rekening. Dit ziet er als volgt uit:
  • Hommels: Deur van de hal naar de gang + de tussendeur + voordeur + lichtknoppen
  • Rupsjes: Deur van de wc + lichtknoppen
  • Vlinders: 1ste deur van de hal+ lichtknoppen
  • Lieveheersbeestje: 2de deur van de hal + lichtknoppen
  • Muisjes: deur van het cv hok (waar de swiffer en dweilstokken hangen)
  • Eekhoorntjes/ sprinkhanen: Kantine + deur naar de hal + deur voorraadhok (kantine) + lichtknoppen

 

 • Tijdens het fruit eten wordt al het speelgoed uit de open kast en wat kinderen zo kunnen pakken gepoetst met allesreiniger.
 • De babygroepen poetsen na elk tafelmoment de klokjes op de deur van de slaapkamers.
 • Na ieder tafelmoment worden alle “hotspots” op de groep (deurklinken, lichtschakelaars, tablets) afgedaan met allesreiniger.
 • In de groep moet te allen tijde geventileerd worden. Zet altijd een raam of deur open in de groep.
 • Het keukenspeelgoed wordt iedere week afgewassen.
 • De handen van de kinderen worden meteen na binnenkomst gewassen. Bij de baby’s wordt dit met een lotiondoekje gedaan.
 • De groepen worden aan het einde van de dag gewist/gezogen en gedweild. Na de broodmaaltijd hoeft er alleen om de tafel gedweild te worden.
 • Aan het einde van de dag wordt het speelgoed uit de open kasten nogmaals gepoetst.
 • De ouders wassen bij binnenkomst hun handen met desinfectie gel.
 • Op het toilet bij de BSO hangt een handenwas instructie voor de kinderen.
 • De pedagogisch medewerker niest in de elleboog. Met uitzondering van de medewerkers die korte mouwen dragen of die op de babygroep werken. Zij doen dit in een tissue die ze direct weggooien waarna ze de handen wassen.
 • Deze maatregelen komen bovenop de hygiëne maatregelen die we altijd hanteren en zoals ze in de protocollen staan.

Veiligheid:

 • De tussendeuren blijven open zodat we zo min mogelijk hotspots aan hoeven te raken. We zorgen ervoor dat de buitendeuren ten alle tijden gesloten zijn. Er staan medewerkers aan de voordeur.
 • Bij het ophalen van de kinderen met de bus zorgen we ervoor dat er voldoende ventilatie is. Tevens proberen we de stoelen direct achter de chauffeur vrij te laten. Kan dit niet, zullen hier 4-jarige kinderen komen te zitten. De pedagogisch medewerkers verspreiden zich over de bus.
 • Bij Corona klachten van een pedagogisch medewerker gedurende de dag zal zij direct van de groep gehaald worden. Daarvoor zal vervanging geregeld worden.

 

Thuisblijfregels kinderen:

                Met de volgende klachten dienen de kinderen thuis te blijven:

-          Luchtwegklachten zoals:

 • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid uitgesloten bij kinderen tot 6 jaar)
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid

-          Verhoging van 37,5 tot 38 graden Celsius incl. verkoudheidsverschijnselen of koorts boven de 38 graden Celsius.

 

*Als kinderen alleen neusverkouden zijn hoeven ze tot 6 jaar niet naar huis gestuurd te worden. Alleen wanneer er koorts of hoesten bij komt dan moeten de kinderen wel naar huis. Ook bij alleen koorts of hoesten is het beleid dat ze naar huis moeten.

 

* Verder moet je altijd vragen of er meerdere gezinsleden klachten hebben. Als dit zo is dan moet het kind met neusverkoudheid wel naar huis. We gaan er hierbij vanuit dat ouders hierin eerlijk zijn.

De kinderen mogen pas weer naar de opvang komen als zij 24 uur geen klachten meer hebben.

 

* Als iemand in het huishouden van het kind koorts heeft boven de 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang. Bij kinderen geldt ook verhoging vanaf 37,5 graden Celsius incl. verkoudheidsklachten.

 

* Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is voor COVID-19, moeten die kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

 

* Kinderen die ziek worden gedurende de opvangdag dienen binnen het uur opgehaald te worden. Wij verwachten van ouders dat ze bereikbaar zijn op de bij ons bekende telefoonnummers.
Wij nemen alleen de temperatuur op bij kinderen als zij klachten vertonen en warm aanvoelen. Wij gaan dus niet zomaar alle kinderen temperaturen.

 

 

Thuisblijfregels personeel:

Werken in de kinderopvang valt onder een van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM.

 • Pedagogisch medewerkers met luchtwegklachten en/of koorts boven de 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief getest zijn, kunnen zij weer aan het werk.
 • Personeelsleden worden getest conform de zorgaanpak.
 • Via de bedrijfsarts kan een test aangevraagd worden. Dit moet altijd eerst besproken worden met Hans of Ingrid.