Protocol Corona per 24 augustus 2020         
  Kinderdagverblijf Villa Vrolijk           

 

Dit protocol is een locatie specifieke uitwerking die gebaseerd is op de algemene maatregelingen voor de gehele kinderopvangsector. 

 

Deze maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat iedereen gezond  blijft en we gaan dan ook uit van ieders medewerking.

 

We maken hierin onderscheid tussen de dagopvang en BSO.

 

Dagopvang

 

Halen/brengen van kinderen

 • Ouders mogen weer op eigen gelegenheid naar binnen. Wij verzoeken de ouders om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om 1,5 meter afstand te bewaren. Overdrachten etc. blijven via de mail/app gaan zodat ouders z.s.m. het pand weer verlaten. Ouders mogen dus nog steeds niet op de groep. Wij verzoeken ouders nog steeds om ‘alleen’ te komen
  (1 ouder/verzorger per gezin). Voordat ouders het kinderdagverblijf betreden, moeten zij gebruik maken van de desinfecterende gel die bij de voordeur staat opgesteld. Na een tijdje zal bekeken worden of deze nieuwe manier aangehouden kan worden, of dat we hierin opnieuw zullen moeten sturen. Deze beslissing zal mede afhankelijk zijn van de verantwoordelijkheden die ouders zelf nemen wat betreft het afstand houden.

De ophaaltijd blijft vervroegd naar 16.00 uur.


Om het kinderdagverblijf te betreden moet de ouder vrij zijn van onderstaande klachten:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Koorts boven de 38 graden Celsius.
 • De hoofdingang is de enige ingang.
 • Direct bij binnenkomst wast u de handen van uzelf met desinfectiegel!
 • U loopt zo snel mogelijk naar de groep van uw kind. Klop aan de deur en neem afstand en wacht tot de deur voor u geopend wordt. De verschillende leeftijdsgroepen worden als volgt overgedragen.
  • Peuters worden over het schotje gezet
  • 3+ kinderen lopen zelf naar binnen
  • Baby’s worden in een wipper/stoel in de deuropening of in de maxi cosi in de deuropening gezet. Zij zullen meteen door een pedagogisch medewerker worden opgepakt zodra u wegloopt.

Daarna vertrekt u meteen. Het zwaaien bij het raam zal in deze periode niet mogelijk zijn.

De kinderen wassen meteen de handen. De handen van de baby’s worden met een lotiondoekje afgepoetst.

 • Alleen noodzakelijke dingen zullen mondeling overgedragen worden. Eventuele andere bijzonderheden kunnen via de mail gestuurd worden op het onderstaande mailadres.

Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. . Natuurlijk kunt u ook altijd even bellen om te vragen hoe het gaat.

 • Belangrijke informatie zoals slaaptijden, voedingstijden en eventuele andere bijzonderheden worden aan u verstuurd via de app vóór 16:30 uur. Dit doen we voor de ouders van de baby, peuter- en 3+ groepen. Op deze manier kunnen we de overdracht kort houden. Wij verzoeken u niet terug te reageren via de app. Als er belangrijke dingen zijn deze graag melden  via de mail Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.    
 • Als er belangrijke dingen aan u overgedragen moeten worden zal dit telefonisch met u voor 16.30 uur gebeuren op de bij ons bekende telefoonnummers. Zorg dat wijzigingen hierin doorgegeven zijn aan de groep.
 • Voor de peuter- en 3+ groepen worden de activiteiten van die dag opgeschreven op het whiteboard dat naast de voordeur van de groep hangt. Wanneer u dit leest als ouder, weet u wat uw kind die dag heeft gedaan aan activiteiten. 
 • Houd uw kinderen bij u en laat ze niet door de gangen rennen.
 • Ouders mogen niet op de groep komen.
 • Kinderen mogen op andere groepen worden opgevangen d.m.v. ruilingen/extra dagen en kunnen ook groepen weer worden samengevoegd. Wel zal er altijd een leidster aanwezig zijn van de eigen groep wanneer groepen zijn samengevoegd.
 • Dagopvanggroepen kunnen buiten gaan wandelen met de kinderen. De leidsters blijven wel op 1,5 meter afstand van elkaar.

 

 

BSO

 

Halen/brengen van kinderen

 • Kinderen vanaf 6 jaar mogen zelf naar hun eigen groep. U haalt u uw eigen kinderen bij de groep op. U mag als ouder niet op de groep komen.
 • De kinderen worden door 1 ouder/verzorger per gezin weggebracht.
 • 1 ouder/verzorger per gezin brengt het kind/de kinderen weg en haalt ze op. Deze ouder moet vrij zijn van onderstaande klachten.
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • Koorts boven de 38 graden Celsius.
 • De hoofdingang is de enige ingang.
 • Direct bij binnenkomst wast u de handen van uzelf met desinfectiegel.
 • U loopt zo snel mogelijk naar de groep van uw kind. Klop aan de deur en neem afstand en wacht tot de deur voor u geopend wordt. Vervolgens loopt uw kind naar binnen.
 • Alleen noodzakelijke dingen zullen mondeling overgedragen worden. Eventuele andere bijzonderheden kunnen via de mail gestuurd worden op het onderstaande mailadres.

Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. . Natuurlijk kan u ook altijd even bellen om te vragen hoe het gaat.

 • Als er belangrijke dingen aan u overgedragen moeten worden zal dit telefonisch met u voor 16.30 uur gebeuren op de bij ons bekende telefoonnummers. Zorg dat wijzigingen hierin doorgegeven zijn aan de groep.
 • Houd uw kinderen bij u en laat ze niet door de gangen rennen.
 • De kinderen die voor de voorschoolse opvang komen moeten om 8.15 uur binnen zijn. De kinderen die na 8.15 uur gebracht worden zal u zelf naar school moeten brengen.

 

Algemene regels:

 • Kinderen mogen op andere groepen worden opgevangen d.m.v. ruilingen/extra dagen en kunnen ook groepen weer worden samengevoegd. Deze moeten aangevraagd worden door ouders via de mail. Wel zal er altijd een leidster aanwezig zijn van de eigen groep wanneer groepen zijn samengevoegd.
 • Voor de afgelopen periode dat uw kind niet geweest is, kunt u geen ruilingen inzetten, aangezien de kosten geheel vergoed worden door de overheid.
 • De verjaardagen van kinderen worden zonder ouders gevierd. Traktaties mogen vanuit thuis worden meegenomen. Van belang is dat het voorverpakte traktaties zijn en niet enkel door de ouder zijn verpakt. Wanneer de traktatie niet is voorverpakt, wordt deze niet aangenomen door de leidster.
 • Gesprekken met ouders (intake, 10 min gesprekken, VVE gesprekken etc.) mogen weer op locatie plaatsvinden. Echter mag er maar één ouder het gesprek bijwonen. Wanneer ouders het gesprek liever telefonisch willen, mogen zij dit aangeven en doen we het gesprek telefonisch.
 • Kinderen onder de 4 jaar hoeven geen afstand te houden van een pedagogisch medewerker. De kinderen ouder dan 4 jaar zullen 1,5 meter afstand moeten houden van de pedagogisch medewerker.
 • De kinderen hoeven onderling geen afstand van elkaar te bewaren.
 • Blijf niet langer op het terrein van Villa Vrolijk dan strikt noodzakelijk.
 • De tussendeuren blijven open zodat we zo min mogelijk “hotspots” aan hoeven te raken. Tevens kunnen de kinderen vanaf 6 jaar dan zelfstandig naar de groep lopen.
 • Ouders mogen geen gebruik maken van het toilet.
 • Kinderen die ziek worden gedurende de opvangdag dienen binnen het uur opgehaald te worden. Wij verwachten van ouders dat ze bereikbaar zijn op de bij ons bekende telefoonnummers.
 • De kinderen kunnen vanaf 16.00 uur gehaald worden. Hierdoor worden de ophaaltijden verruimd en verspreiden we de drukte rondom het ophalen van de kinderen.

Regels BSO:

 • Het ophalen van de kinderen vanuit school zal op de gebruikelijke manier plaatsvinden.
 • De BSO groepen spelen gelijktijdig buiten. Leidsters blijven wel op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Kinderen vanaf 6 jaar mogen zelf naar hun eigen groep lopen. U haalt u uw eigen kinderen wel weer op de groep op.

Regels Personeel:

 • Al het personeel komt via de wasruimte binnen, ook de medewerkers met kinderen. Ook fietsen worden tegenover de wasruimte onder het afdak geparkeerd.

De deur wordt na binnenkomst afgesloten. Zodoende wordt het contact met ouders zoveel mogelijk vermeden.

 • Direct na binnenkomst worden de handen gewassen. Hiervoor staat desinfecterende gel in de wasruimte.
 • Kinderen mogen weer op andere groepen worden opgevangen d.m.v. ruilingen/extra dagen (ouders moeten dit via de mail aanvragen) en kunnen ook groepen weer worden samengevoegd. Wel zal er altijd een leidster aanwezig zijn van de eigen groep wanneer groepen zijn samengevoegd.
 • Groepen mogen weer buiten gaan wandelen. Leidsters blijven hierbij op 1,5 m afstand van elkaar.
 • Er wordt niet rondgelopen op het dagverblijf! J. zorgt voor de benodigde voorraad. Zij zal dit naast de deur zetten en aankloppen om te laten weten dat het er staat. Ook zal J. een koffieronde in de ochtend verzorgen.
 • Als je iets nodig hebt moet je J. bellen. Zij zal hiervoor zorgen.
 • De was om 10.30 uur en 12.00 uur buiten zetten zodat J. dit op kan halen. Bovenop je wasbakje een briefje wat je nodig hebt aan was. De aantallen van de witte was gaat via het boodschappenbriefje.
 • Bij het openen van de groep pakken de pedagogisch medewerkers fruit en evt. koffie en vertrekken dan naar hun eigen groep. Zij blijven niet langer in de kantine dan strikt noodzakelijk.
 • Gesprekken met ouders (intake, 10 min gesprekken, VVE gesprekken etc.) mogen weer op locatie plaatsvinden. Echter mag er maar één ouder het gesprek bijwonen. Wanneer ouders het gesprek liever telefonisch willen, mogen zij dit aangeven en doen we het gesprek telefonisch.
 • Aan het einde van de werkdag wordt het rooster evt. aangepast. Nadat je dat gedaan hebt, haal je je kind op. Daarna gaat men zo snel mogelijk naar huis via de achteruitgang.
 • Blijf niet langer op het terrein van Villa Vrolijk dan strikt noodzakelijk.
 • De tussendeuren blijven open zodat we zo min mogelijk “hotspots” aan hoeven te raken. Tevens kunnen de kinderen vanaf 6 jaar dan zelfstandig naar de groep lopen.
 • De kinderen onder de 4 jaar hoeven geen afstand te houden van een pedagogisch medewerker. De kinderen ouder dan 4 jaar zullen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand moeten houden van de pedagogisch medewerker.
 • De kinderen hoeven onderling geen afstand van elkaar te bewaren.
 • De aantallen via de BKR zullen aangehouden worden.
 • Er hangen pictogrammen op de toiletten van de BSO waarop te zien is hoe de kinderen hun handen dienen te wassen. De pedagogisch medewerkers leggen de kinderen uit waarom deze regels er zijn. Check voor aanvang van je dienst of er voldoende papieren doekjes aanwezig zijn op het toilet.
 • Personeelsleden houden zoveel mogelijk 1,5 m afstand van elkaar.
 • Ook voor personeelsleden geldt dat ze op 1,5 meter afstand van andere ouders moeten blijven wanneer je je kind weg brengt en dus moeten wachten tot de andere ouders weg zijn.  Zorg dus dat je op tijd op de Villa bent.
 • Voor het afsluiten gelden dezelfde regels als anders. Het pand wordt grondig gereinigd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat iemand eerder kan gaan aangezien er extra schoongemaakt dient te worden. Als je toch eerder klaar bent blijf je op je groep taken uitvoeren zoals registreren enz.
 • De verjaardagen van kinderen worden zonder ouders gevierd. Traktaties mogen vanuit thuis worden meegenomen. Van belang is dat het voorverpakte traktaties zijn en niet enkel door de ouder zijn verpakt. Wanneer de traktatie niet is voorverpakt (door fabrikant), wordt deze niet aangenomen door de leidster en zal de ouder de traktatie weer mee naar huis moeten nemen.
 • De verjaardag stoel wordt na elke verjaardag gereinigd. 
 • Alleen verpakte traktaties meenemen voor personeel onderling (bijv. chips)
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de centrale ruimtes zoals bibliotheek.
 • De gymzaal mag wel gebruikt worden door de BSO.
 • De kinderen mogen niet bij de dieren in het verblijf.
 • De pauzes zullen verdeeld worden over twee ruimtes; de kantine en het TL-kantoor
  • Iedereen mag zelf kijken waar hij/zij pauzeert en de buitenruimte mag hiervoor natuurlijk ook gebruikt worden.
  • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het afstand houden van elkaar en inschatten welke ruimte voor jou geschikt is om te pauzeren. Let hierbij op drukte.
  • Laat de ruimte netjes achter en ruim je eigen spullen op.
 • Iedereen heeft een stroomschema gekregen waarin staat wanneer een kind geweerd moet worden en wanneer niet. Volg dit schema. Wij verwachten dat iedereen dit schema op zijn of haar groep bewaard.
 • Bij twijfel of vragen wordt er contact opgenomen met Hans, Ingrid of een van de teamleidsters.

 

 

 

 

Hygiëne:

 • Het cleanteam poetst dagelijks de personeelstoiletten, koffieautomaat en het kastje van de voordeur, de buitendeur van het washok + tussendeur washok
 • Iedere groep neemt ook de reiniging van de “hotspots” (deurklinken, lichtknoppen) in de hal voor hun rekening. Dit ziet er als volgt uit:
  • Hommels: Deur van de hal naar de gang + de tussendeur + voordeur + lichtknoppen
  • Rupsjes: Deur van de wc + lichtknoppen
  • Vlinders: 1ste deur van de hal+ lichtknoppen
  • Lieveheersbeestje: 2de deur van de hal + lichtknoppen
  • Muisjes: deur van het cv hok (waar de swiffer en dweilstokken hangen)
  • Eekhoorntjes/ sprinkhanen: Kantine + deur naar de hal + deur voorraadhok (kantine) + lichtknoppen

 

 • Tijdens het fruit eten wordt al het speelgoed uit de open kast en wat kinderen zo kunnen pakken gepoetst met allesreiniger.
 • De babygroepen poetsen na elk tafelmoment de klokjes op de deur van de slaapkamers.
 • Na ieder tafelmoment worden alle “hotspots” op de groep (deurklinken, lichtschakelaars, tablets) afgedaan met allesreiniger.
 • In de groep moet te allen tijde geventileerd worden. Zet altijd een raam of deur open in de groep.
 • Het keukenspeelgoed wordt iedere week afgewassen.
 • De handen van de kinderen worden meteen na binnenkomst gewassen. Bij de baby’s wordt dit met een lotiondoekje gedaan.
 • De groepen worden aan het einde van de dag gewist/gezogen en gedweild. Na de broodmaaltijd hoeft er alleen om de tafel gedweild te worden.
 • Aan het einde van de dag wordt het speelgoed uit de open kasten nogmaals gepoetst.
 • De ouders wassen bij binnenkomst hun handen met desinfectie gel.
 • Op het toilet bij de BSO hangt een handenwas instructie voor de kinderen.
 • De pedagogisch medewerker niest in de elleboog. Met uitzondering van de medewerkers die korte mouwen dragen of die op de babygroep werken. Zij doen dit in een tissue die ze direct weggooien waarna ze de handen wassen.
 • Deze maatregelen komen bovenop de hygiëne maatregelen die we altijd hanteren en zoals ze in de protocollen staan.

Veiligheid:

 • De tussendeuren blijven open zodat we zo min mogelijk hotspots aan hoeven te raken. We zorgen ervoor dat de buitendeuren te allen tijde gesloten zijn.
 • Bij het ophalen van de kinderen met de bus zorgen we ervoor dat er voldoende ventilatie is. Tevens proberen we de stoelen direct achter de chauffeur vrij te laten. Kan dit niet, zullen hier 4-jarige kinderen komen te zitten. De pedagogisch medewerkers verspreiden zich over de bus.
 • Bij Corona klachten van een pedagogisch medewerker gedurende de dag zal zij direct van de groep gehaald worden. Daarvoor zal vervanging geregeld worden.

 

 

 

 

Thuisblijfregels kinderen:

                Met de volgende klachten dienen de kinderen thuis te blijven:

-          Luchtwegklachten zoals:

 • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid uitgesloten bij kinderen tot 6 jaar)
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid

-          Verhoging van 37,5 tot 38 graden Celsius incl. verkoudheidsverschijnselen of koorts boven de 38 graden Celsius.

 

*Als kinderen alleen neusverkouden zijn hoeven ze tot 6 jaar niet naar huis gestuurd te worden. Alleen wanneer er koorts of hoesten bij komt dan moeten de kinderen wel naar huis. Ook bij alleen koorts of hoesten is het beleid dat ze naar huis moeten.

 

* Verder moet je altijd vragen of er meerdere gezinsleden klachten hebben. Als dit zo is dan moet het kind met neusverkoudheid wel naar huis. We gaan er hierbij vanuit dat ouders hierin eerlijk zijn.

De kinderen mogen pas weer naar de opvang komen als zij 24 uur geen klachten meer hebben.

 

* Als iemand in het huishouden van het kind koorts heeft boven de 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang. Bij kinderen geldt ook verhoging vanaf 37,5 graden Celsius incl. verkoudheidsklachten.

 

* Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is voor COVID-19, moeten die kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

 

* Kinderen die ziek worden gedurende de opvangdag dienen binnen het uur opgehaald te worden. Wij verwachten van ouders dat ze bereikbaar zijn op de bij ons bekende telefoonnummers.
Wij nemen alleen de temperatuur op bij kinderen als zij klachten vertonen en warm aanvoelen. Wij gaan dus niet zomaar alle kinderen temperaturen.

 

 

Thuisblijfregels personeel:

Werken in de kinderopvang valt onder een van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM.

 • Pedagogisch medewerkers met luchtwegklachten en/of koorts boven de 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief getest zijn, kunnen zij weer aan het werk.
 • Personeelsleden worden getest conform de zorgaanpak.
 • Via de bedrijfsarts kan een test aangevraagd worden. Dit moet altijd eerst besproken worden met Hans of Ingrid.