VILLA VROLIJK

heeft een ochtendgroep voor peuters van 1,5 tot 4 jaar.


Er zijn nog diverse plaatsen beschikbaar op alle dagdelen


Op kinderdagverblijf Villa Vrolijk ontmoeten de peuters andere kinderen. Worden ze gestimuleerd om de wereld om zich heen te ontdekken. Zo ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Spelen is ontdekken en lerenHeeft u een zoon of dochter in de peuterleeftijd dan zult u ervaren dat hij of zij zich in deze periode sterk ontwikkelt. In de peutertijd wordt de basis gelegd voor belangrijke vaardigheden die uw kind nodig heeft. Kinderdagverblijf Villa Vrolijk draagt bij aan deze ontwikkeling.

Kiest u voor Villa Vrolijk, dan weet u dat uw kind:

• Vaste, deskundige en ervaren leidsters heeft;
• (Uitdagende) activiteiten aangeboden krijgt in groepsverband; zoals bijvoorbeeld knutselen, wandelen en spelen in de gymzaal;
• Wordt ondersteund en gestimuleerd in de ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden;
• In een veilige en gezellige ruimte verblijft;
• Structuur wordt geboden, door een vast dagprogramma;
• Een hele ochtend (7.30 – 13.00 uur) professionele opvang aangeboden krijgt inclusief luiers, fruit, drinken en broodmaaltijd.

…… en zo optimaal wordt voorbereid op de basisschool.In deze groep kunnen kinderen zich gedurende een halve dag spelenderwijs ontwikkelen. De professionele medewerksters hebben aandacht voor elk individueel kind en vervullen een actieve rol in de positieve ontwikkeling van uw kind. Doordat kinderen in groepsverband met elkaar omgaan, worden ze gestimuleerd om zich sociale vaardigheden eigen te maken. Allerlei activiteiten worden in groepsverband gedaan, daarbij wordt persoonlijke aandacht voor uw kind niet uit het oog verloren. 
 

Voor informatie tarieven:

zie tarieven halve dagopvang ochtend