Inschrijven

Inschrijfformulier Villa Vrolijk

De inschrijfkosten

De inschrijfkosten hoeft u pas te betalen wanneer u definitief een plek heeft voor uw kind.

Het inschrijfgeld voor het eerste kind bedraagt € 25. Voor het tweede kind is dit € 15,-. De inschrijving vanaf het derde kind is kosteloos. Het inschrijfgeld kunt u overmaken op IBAN NL91RABO0111826128 op naam van Kinderdagverblijf Villa Vrolijk onder vermelding van inschrijfgeld, ingangsdatum opvang, uw postcode en huisnummer.

Gegevens ouders / verzorgers

1e Ouder / Verzorger:
Naam en voorletters*: 
Relatie tot kind*: 
Adres*: 
Postcode/Woonplaats*: 
 
E-mail*: 
Telefoonnr. Privé : 
Telefoonnr. Werk : 

2e Ouder / Verzorger:
Naam en voorletters : 
Relatie tot kind : 
Adres : 
Postcode/Woonplaats : 
 
E-mail: 
Telefoonnr. Privé : 
Telefoonnr. Werk : 

Gegevens kind

Roepnaam kind : 
Achternaam kind*: 
(verwachte)   
Geboortedatum*: 
   (dd-mm-jjjj)
Geslacht*: 
Jongen Meisje Onbekend

Gegevens opvang

Gewenste   
ingangsdatum*: 
   (dd-mm-jjjj)

Gewenste opvang*: 

Halve dagopvang
Hele dagopvang
Buitenschoolse opvang

Gewenste dagdelen*: 

Maandag ochtend
Maandag middag
Dinsdag ochtend
Dinsdag middag
Woensdag ochtend
Woensdag middag
Donderdag ochtend
Donderdag middag
Vrijdag ochtend
Vrijdag middag

Pakketkeuze*
(bv. VSO + NSO Kort (52 weken,incl. hele dagen vak.opvang))

Naam school :


Eventuele opmerkingen